Vincent Gross – Kultursommer Stuttgart – 02.08.2020