Egli, Beatrice – Freilichtbühne Killesberg – 11.08.2017